Cenik storitev

 

   
SESTAVA POGODB  

Vodenje in izvedba postopka prodaje/nakupa nepremičnine: prodajna pogodba
(do 3 lastniki), namenska raba, potrdilo o uveljavljanju predkupne pravice občine,
davčna napoved (DPN, kapitalski dobiček), overitev pogodbe/hramba, fiduciarni
račun – enostavni pravni posel

Vodenje in izvedba postopka prodaje/nakupa nepremičnine: predpogodba,                  
namenska raba, potrdilo o uveljavljanju predkupne pravice občine, postopek v
zvezi z odobritvijo pravnega posla UE, prodajna pogodba, davčna napoved
(DPN, kapitalski dobiček – svetovanje), overitev pogodbe/hramba, fiduciarni
račun (do 3 lastniki), zahtevnejši pravni posel

Sestava prodajne pogodbe (do 3 lastniki)                                                               

Sestava predpogodbe, Služnostne pogodbe                                                                                            

Sestava najemne pogodbe                                                                                      

Sestava darilne pogodbe                                                                                          

Davčna napoved (DPN, kapitalski dobiček – svetovanje)                                         

Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska – original (k ceni se prištejejo morebitne takse)

Hramba denarja na fiduciarnem računu – do 3 lastniki (vsak dodatni lastnik 10,00€ brez DDV)

Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča (k ceni se prištejejo morebitne takse)

Pridobitev katastrskega načrta – mapna kopija (k ceni se prištejejo morebitne takse)

Overitev pogodbe/hramba                                                                                           

Pridobitev potrdila o predkupni pravici (k ceni se prištejejo morebitne takse)

Postopek v zvezi z odobritvijo pravnega posla (k ceni se prištejejo morebitne takse)

Pridobitev drugih listin – cena za posamezno listino (k ceni se prištejejo morebitne takse)

Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe                                          

Kilometrina, cena za prevožen kilometer                                                                       

Nepremičninsko svetovanje na področju nepremičnin – 1 ura                                    

Prvi ogled nepremičnine je vključen v provizijo na podlagi pogodbe o                              
posredovanju. če pa je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno
prekinjena, se prvi ogled zaračuna v višini

Naročeno vodenje ogledov                                                                                           

Seznanitev naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine

Dan oglaševanja v sredstvih javnega obvščanja                                                         

Dan oglaševanja na nepremičninskem spletnem portalu AGENTI

Oglaševanje prodaje na oglasnih panojih ali v vitrinah ali izložbah in na spletni                 
strani posrednika je vključeno v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju. če
pa je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno prekinjena, se za
vsak dan zaračuna znesek v višini

Vsak ogled nepremičnine s tretjo osebo je vključen v provizijo na podlagi                       
pogodbe o posredovanju. Če pa je pogodba o posredovanju s strani naročtelja              predčasno prekinjena, se vsak ogled zaračuna v znesku

350,00 EUR


 

750,00 EUR 

150,00 EUR

100,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

100,00 EUR

15,00 EUR

30,00 EUR

20,00 EUR

20,00 EUR

35,00 EUR

20,00 EUR

100,00 EUR

 20,00 EUR

50,00 EUR

0,42 EUR

50,00 EUR

50,00 EUR

 

50,00 EUR

25,00 EUR

30,00 EUR

8,00 EUR

4,00 EUR


 

45,00 EUR

 

DDV ni obračunan po 1. točki 94. člena ZDDV-1.
CENIK STORITEV velja od 01. 10. 2014.