Šifra oglasa: 3779

Novice

Kaj morate dobiti po zakonu za provizijo?

Jul 18, 2019

Nepremičninska družba mora določiti splošne pogoje opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami. Ti morajo poleg opisa posameznih poslov nujno vsebovati tudi nujne storitve, ki jih stranka dobi za provizijo. To pa so vzpostavljanje stikov za naročitelja, preverjanje stanja nepremičnine, in – zelo pomembno – dejanja pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino. Zadnje obsega:

stroške za sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami (torej gre za pogodbo med naročnikom in posredniško družbo, ne za najemno ali kupoprodajno pogodbo);

seznanjanje s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine;

seznanjanje z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,

seznanjanje z višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;

ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;

pisna opozorila, obvestila, potrdila;

ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;

seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;

prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;

ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;

seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;

telefonsko komuniciranje s strankami;

sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

(Vir: Finance.si, 17.7.2019)