Šifra oglasa: 3936

Novice

Spremembe na področju upravljanja večstanovanjskih stavb

Avg 30, 2019

Novi stanovanjski zakon, naj bi uvedel novosti tudi pri upravljanju večstanovanjskih stavb.

Spremembe se bodo nanašale na višino potrebnih soglasij za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja, vzpostavitev enotnega javnega registra upravnikov,…

Nove določbe naj bi veljale tudi v dvostanovanjskih  stavbah, stavbah  z oskrbovanimi stanovanji in v vseh stavbah , ki imajo vzpostavljeno etažno lastnino.

V letu 2018 je Ministrstvo povedalo, da razmišljajo  o predlogih, kot so denimo veljavnost pogodbe med upravljalcem in etažnimi lastniki 5 let ter, da bi se obratovalni stroški računali po kvadraturi in število posameznih delov.

Po napovedih  lahko več  informacij o spremembah  pričakujemo  v jeseni, ko bo pripravljen osnutek novega stanovanjskega zakona.

Vir: Cekin.si, 26.8.2019