Šifra oglasa: 3939

Novice

Primopredaja (vaše) nepremičnine

Avg 30, 2019

Kot nepremičninski agenti  vemo ,da  je ob prodaji lahko  veliko nevšečnosti. Ena izmed  teh je, ko  kupec  zahteva  od prodajalca opremo za katero se nista s pogodbo ustrezno dogovorila oz. nista določila natančneje.

Zato lahko takšne prigode preprečite z navzočnostjo nevtralne osebe, saj je nepremičninski agent pri predaji  dolžan preveriti ali je nepremičnina   v skladu s stanjem s katerim sta se prodajalec in kupec dogovorila v kupoprodajni pogodbi.

Nepremičninski agent preveri morebitne druge zahtevke , ki jih je potrebno navesti na zapisnik in popiše števce.

Navzočnost nepremičninske agencije pomeni varnost, in brez kasnejših skrbi.

“Vsako leto je manj prodajalcev, ki bi želeli prodati nepremičnino sami ,saj kmalu spoznajo slabosti in  nevarnosti takšne prodaje”