Šifra oglasa: 3800

Novice

Napotki pri nakupovanju nepremičnine

Jul 29, 2019

Izbira stanovanjskega posojila in ustreznega zavarovanja zahteva čas za razmislek in ustrezne informacije.

Z iskanjem nepremičnine se pojavi vprašanje ali se  lahko odločimo   za najem stanovanja, ki je najhitrejša pot do samostojnega življenja.

Vseeno pa si veliko mladih želi svoje stanovanje, kar pa je povezano z visokimi denarnimi vložki in sprejetjem dolgoročne finančne zaveze.

Finančne zmožnosti praviloma pomembnejše od želje ali dejanske potrebe.

Vsekakor je najugodneje nepremičnino v celoti financirati iz lastnih oziroma privarčevanih sredstev, vendar največkrat to ni mogoče, zato se večina mladih za nakup nepremičnine odloči najeti posojilo pri banki.

Izbira stanovanjskega posojila in pogosto tudi ustreznega zavarovanja pa zahtevata čas za razmislek.

Pred najetjem posojila je treba vedeti, kakšni so pogoji za najem posojila, kjer se zahteva ustrezna posojilna sposobnost, ustrezno zavarovanje posojila in tudi starost posojilo jemalca ob koncu odplačilne dobe.

Tri stvari, ki vplivajo na vašo posojilno sposobnost so vaša plača, vaši odhodki in starost.

Vir: Finance pro