Šifra oglasa: 3804

Novice

Odkod izvira “Tezno”?

Jul 30, 2019

Gre za drugo največjo mestno četrt v Mariboru znano po izrazito industrijskem pridihu zaradi številnih tovarn.


Zaradi takratne industrije so na Teznem v preteklosti zrastla blokovska naselja, kjer so bivali delavci s svojimi družinami.

Beseda Tezno izvira iz besede “teza”.

Pred nekaj stoletji so bile teze gozdovi oziroma gaji med pašniki in njivami, kar daje misliti, da je bilo nekdaj Tezno precej zeleno območje.

Ostanki območja so tako Stražunski gozd, Tezenska Dobrava in drugi redkeje poseljeni zeleni otočki.

Tezno je prvič omenjeno v kupoprodajni pogodbi z  marca 1473, na podlagi katere je Ivan Falbmhap prodal njivo mariborskemu meščanu Lenartu Prugklu.

Listino je pečatil mariborski mestni sodnik Lenart Igelshofer. 

Tezno je bilo zlasti pomembno območje mesta med drugo svetovno voljo, saj je okupator tukaj zgradil tovarno letalskih delov in letališče. To tovarno smo pozneje poznali pod imenom Tovarna avtomobilov in motorjev.

Vir: Maribor 24.si